ARS RESTAURO - KONSERWACJA ZABYTKÓW
Firma Ars Restauro Sp. z o.o. wywodzi się z działalności gospodarczej jej wspólnika magistra, Jacka Rodziewicza absolwenta Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz podyplomowych studiów z zakresu konserwatorstwa i konserwacji sztuki sakralnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od samego początku czyli od 1997 roku firma zajmowała się konserwacją i restauracją dzieł sztuki oraz zabytków architektury, współpracując z doświadczonym środowiskiem toruńskiej szkoły konserwacji.

Firma zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów, konserwatorów i renowatorów, blisko współpracuje z laboratorium naukowo-badawczym Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu.

W początkowym okresie Ars Restauro zajmowało się głównie konserwacją i restauracją obiektów ruchomych, a od 2000 roku koncentruje się na renowacji zabytków architektury sakralnej i świeckiej.

Od 2012 firma rozwinęła się przekształcając w spółkę z o.o. Zdobyte doświadczenie przenosimy do sprawnie zarządzanego przedsiębiorstwa.Wszystkie prawa zastrzeżone Ars Restauro 2013